Vedtektene til Norwegian Oldtimers Hockey Association finner du ved å klikke på vedlegget nedenfor: 

NOHA - Vedtekter

Spesielle spilleregler for Norwegian Oldtimers Hockey Association finner du ved å klikke på vedlegget nedenfor:

NOHA - Spesielle spilleregler

Protokoll

Protokoll NOHA for 2016

Protokoll NOHA med forklaring