Kåre N. Østensen
President/leder


 

Kai Konnerup
Visepresident/serieansvarlig


 

​Hilde S Lenschow
Styremedlem/informasjonsansvarlig

Bjørn Wiker
Styremedlem/kasserer

Øivind Moltzau
Styremedlem/dommeransvarlig

Michael Markusson
Styremedlem/sekretær

 

STYRET 2020/2021 kontaktinfo:

Mailadr.: post@veteranhockey.no

KÅRE N. ØSTENSEN,  Adam Hiorts vei 17 B, 0575 Oslo, 
mob 908 98 842, e-post kare.ost.01@gmail.com; kaare@veteranhockey.no

Bjørn Wiker, mob. 932 81 206, e-post: bwiker@online.no
Bank: DnB 7085.05.09636

Kai Konnrup, mob. 468 85 898, e-post: kkonnerup54@gmail.com

Øivind Moltzau, mob. 901 11 160, e-post: oivind@eccoreklame.no

Hilde S Lenschow, mob. 474 52 244, e-post: hisalen@outlook.com

Michael Markusson, mob. 900 11 223, e-post: mmarkusson@mac.com