NOHA

Norwegian Oldtimers Hockey Association ble stiftet 16. august 1985, og har forkortelsen NOHA.

På norsk går NOHA under navnet Norges Veteran Hockey Forbund, og er underlagt Norges Ishockeyforbund.

NOHA arbeider internasjonalt  med SOHA(Sverige), FOHA (Finland) og CARHA (Canada). NOHA er noe involvert i forsøket på å stifte EUROHA, Europeen Recreational Oldtimer Hockey Ass.

 

 

 

 

Organisasjonsnummer:

NOHA har organisasjonsnummer 991 632 972.

Bank:

DnB 7085.05.09636.

 

 

 

Kontingenter og avgifter:

Medlemskontingenten er for sesongen 2016 / 2017 kr 200,-  pr. klubb. Dette er også en kontigent som klubber/lag som ønsker å delta utenlands, må ha for å få aksept til en slik deltagelse. All utenlandsk deltagelse skal det søkes om, mest av formell karakter.

Deltagelse i seriesystemet koster kr. 2000,- pr. lag. 

Alle innbetalinger til NOHA gjøres på konto 7085.05.09636, og adresseres til Norwegian Oldtimers Hockey Association, v/ Bjørn Wiker, Rugdefaret 4, 1450 Nesoddtangen.

Lisenser:

Alle spillere som deltar i NOHAs kamper, treninger samt utenlandsk deltagelse, skal ha lisens, innefor det regelverket som bl.a.forsikringen setter. Lisensen blir blir sendt direkte til hver utøver på grunnlag av de opplysningene som moderklubbens lisensansvarlig sitter med. Lisensen er også den måten NIHF får registert antall utøvere, størrelsen på hockeyfamilien, som i sin tur er grunnlaget for finansiell tildeling fra NIF.

Innbetaling av lisens skal gjøres til Norges Ishockeyforbund, og det skal alltid påføres kid-nummer.  Kontakt din lagleder dersom du er i tvil om dette. 

Hvis du ønsker mer informasjon om lisenser, kan du klikke Se nederst på siden. her

 

Innmelding av kampresultater:

Hjemmelag skal melde kampresultatet på mail til post@veteranhockey.no senest 3 dager etter kamp,  

Serieoppman.

 

johanpeter@live.no,mob 95199893